Forfatterarkiv: ghjadm

Om ghjadm

Teolog, Fredrikstad

Preken for 1. søndag i faste

Preken  for 1. søndag i faste Matteus 4, 1-11 Et genialt kobberstikk av Albrecht Dürer, reformasjons-tidens store kunstner, heter  «Ridderen, døden og djevelen». Det forestiller en ridder i femtenhundretallets rustning.  Han rir langs en vei der fryktelige skikkelser truer ham fra … Les videre

Publisert i Preken og andakt | Skriv en kommentar

Noen sier at Kirkemøtets vedtak om , bare er et nytt ledd i kirkens domino-historie: Motstand mot Kvinnelige prester er falt, motstand mot å vie fraskilte er falt, og nå falt altså motstand mot kirkelig vielse for folk av samme kjønn . … Les videre

Skrevet av ghjadm | Skriv en kommentar

Den nye startens teologi

Overblikk Bergprekenen Matt 5-7 starter i kap 5 med Saligprisningene: Jesus priser salige de enkle, de sørgende, de ydmyke, de rettferdssøkende, de barmhjertige, de hjerterene, de fredsskapende og de forfulgte. Så følger kallet til å være lys i verden. – Deretter skjerper … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Splittelse og samhold

Kirken min er blitt en splittet kirke . Vedtaket om å innføre samkjønnet ekteskapsliturgi er – så langt jeg som teolog kan se – i strid med Bibelens ord og et brudd med klassisk kristen lære om ekteskap. Hadde jeg … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Feire kjærlighet eller sex

At kirken nå skal stifte ekteskap mellom mennesker av samme kjønn, blir av tilhengerne kalt for å feire kjærligheten. Problemet er at feiringen har lite med bibelsk kjærlighet å gjøre acquired, global or situational. Adequate attention tobe important determinants in defining and … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Kristent og etterkristent ekteskap

Bibelens ekteskapslære finner vi i Skapelsesberetningen (1.Mos 1,26ff), i Jesu bekreftelse av den (Matt 19, 4ff), i det 6 . bud og i andre tekster som handler om seksuell atferd. De kan fortolkes, men ett er krystallklart: ekteskap handler om … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Falleri men ikke -a

Den 11. april 2016 ble Den norske kirke en annen enn den som jeg ble døpt inn i og hadde 30 års prestetjeneste i. Med Kirkemøtets vedtak om å se bort fra Jesu forståelse av Skapelsesberetningen som grunnlag for kirkens lære og … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Kirkelig pyrrhos-seier

Jeg tenkte på kong Pyrrhos da det store flertallet på Kirkemøtet feiret at det bærer mot vigselsliturgi for likekjønnede par. På det greske fastlandet – like sør for Korfu, levde i sin tid kong Pyrrhos av Ipiros, som utrettelig kjempet mot det … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Einstein om Gud

Albert Einstein (1879-1955) holdt i 1941 et skjellsettende foredrag i New York. Der avlyste han konflikten mellom religion og vitenskap. De to utfyller hverandre, sa han med noe som ble et klassisk Einstein-sitat: «Vitenskap uten religion er halt, og religion uten … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar

Den hellige kroppen

Da Gud kom til jorda, fikk han en kropp. Guds sønns kropp hadde celler bygd av karbon, hydrogen og alle nødvendige jordas grunnstoffer. Jesus spiste og drakk, svettet, gråt, blødde . Han førte inn i seg jordmateriale som gikk gjennom ham … Les videre

Publisert i Stort og smått | Skriv en kommentar