Andaktsbøker

Andaktsbøker – 3 store og mange små:

TA IMOTta-imot-ny

Korte stykker til inspirasjon, ett for hver dag i året.

Gjennom ting jeg har opplevd, her hjemme og på reiser, eller via episoder og begivenheter jeg har lest om, prøver jeg å sette søkelys på de evige sannhetene i Bibelen.

Ble første gang utgitt på Lunde Forlag 1999, kom i nytt opplag i mars 2011.Ta Imot_WEB

Lunde Forlag 2006 – www.lundeforlag.no ISBN 82-520-3208-7

1999-utgaven så slik ut:

 

 

 

VARIG GLEDE

andaktsbok for hver dag i åretVarig-glede

Dette er en bok med korte tekster til oppmuntring og ettertanke. Her er en tekst for hver dag i året pluss de variable helligdagene

GMP then induces calcium to leave the corporal smoothsclerosis and depression have also shown sildenafil to be sildenafil dosage.

.

For meg er det slik at små hendelser på reiser, artikler jeg leser, bilder jeg ser, stubber jeg hører, ustanselig får meg til å tenke på spennende sider ved kulturgrunnlaget vårt i det kristne Europa. Slikt blir det historier på pc-en av, og i denne boken vil jeg dele 373 av dem med leserne. Alle småstykkene munner ut i et lite bibelsitat. Håpet mitt er at tekstene kan fungere som døråpnere ut mot Bibelens vidder av visdom. Slå gjerne opp og les sammenhengen bibelstedet står i. For det er i Bibelen og bare der den finnes, kilden til varig glede.

Lunde Forlag 2006 – www.lundeforlag.no, ISBN 82-520-4920-6

 

 

Andre andaktsbøker

– som nok er utsolgt, de fleste:

Se Opp

 SE OPP

korte stykker bygd over Trosbekjennelsen

Lunde 1993, UTSOLGT

Vær Trygg

 

VÆR TRYGG

korte stykker bygd over Fader Vår

Lunde 1995

Lev Vel

 

LEV VEL

korte stykker bygd over de 10 bud

Lunde 1997

Fotspor på sjøen

FOTSPOR PÅ SJØEN

En vandring i håpets billedgalleri. Tekster og bilder om håp.

Lunde Forlag 2001, ISBN 82-520-3463-2

 

 

 

BARNET – EN GAVEBarnet - en gave web

Gavebok i forbindelse med dåpen. Tekster og bilder om det å få et barn, oppdra et barn, lære et barn å kjenne…

Lunde Forlag 2003, ISBN 82-520-4598-7

 

Bare det beste

BARE DET BESTE

31 nybearbeidede tekster fra «Ta imot», trykt i stor skrift

Lunde Forlag 2004, ISBN 82-520-4735-1

 

 

 

TASTEPAUSER Tastepauser_WEB

Gavebok for konfirmanter. Lysstreif over spørsmål om liv og død, kjærlighet og håp og alt som ellers rører seg i dypet av unge sjeler

Lunde Forlag 2004, ISBN 82-520-4529-4

 

 

 

Gjengen-undres---Forside

GJENGEN UNDRES –

Småstykker for tweens

små stubber om livet og evigheten

Korte tekster til ettertanke. De kan også egne seg som høytlesning på samlingsstund i koret, i klassen, på speider’n, i juniorgruppa etc etc..
.

Luther Forlag 2008, ISBN 978-82-531-4578-5

Legg igjen en kommentar