Undrenes tid


Forside Undrenes TidUndrenes tid: en samling korte tekster om troen og livet, en for hver dag i året, utgitt på Lunde forlag, ISBN 978-82-520-0400-7. Omlag 1
. juli 2016 var den å finne i bokhandler og på kristne stevner. Jeg er takknemlig, og håper og ber om at også denne tredje andaktsboken for hver dag i året kan bli til velsignelse for leserne.

Forlagets baksidetekst er slik:

Med 366 andakter tegner Geir Harald Johannessen et rikt bilde av hvordan Den treenige Gud gir seg til kjenne som undrenes Gud
.
Skapelsen og vitenskapens fortellinger vitner om Herrens allmakt. De hellige menn og kvinner i historien beretter om hans gjerninger
. Og dagens kristne, spredt over land og kontinenter, forteller om Jesus som rører ved dem i dag.

Slå følge med forfatteren på en fargerik og vakker reise
. Med utgangspunkt i vitenskap og kirkehistorie avdekker han med begeistring hvordan undrenes Gud fremdeles er virksom i våre liv og vår verden
. Hver andakt munner ut i et skriftsted som peker mot menneskets viktigste møtested med undrenes Gud: Bibelen.

Geir Harald Johannessen (f. 1943) er teolog og har vært prest i Åmli, Åsnes, Greåker og Rolvsøy. Nå bor han på Kråkerøy i Fredrikstad. Han har tidligere skrevet andaktsbøkene Ta imot og Varig glede, i tillegg til populærteologiske bøker, en biografi, lokalhistoriske bøker og to juniorroman-serier. Les mer på lundeforlag.no og ghj.no.