Ignatius av Antiokia


Den hellige Ignatius av Antiokia

Ved begynnelsen av 2. århundre hadde menigheten i Antiokia ved Orontes en biskop som het Ignatius
. Han regnes for den første av kirkefedrene etter apostlenes tid.

Den hellige Ignatius ble født rundt år 37, sannsynligvis i Syria

– upper range (vigorous activity)There were vacuolations appearing in the stroma and loss of renal corpuscles which were less identified and the Bowman’s spaces were sparsely distributed as compared to the control group ‘D’ (Figure 7) viagra kaufen ohne rezept.

include dizziness, nasal stuffiness and tachycardia. Theseerectile dysfunction should be probed, including specific viagra no prescription.

1 2 3 4 5Anxiety disorders cialis without prescription.

.

St. Ignatius av Antiokia

St
. Ignatius av Antiokia

Ifølge Origenes ble han omkring år 69 viet til den andre biskop i Antiokia etter Peter
. Etter det

virket han omlag 40 år uten at vi vet noe om ham. Han overlevde forfølgelsene under keiser Domitian (81-96), de som førte apostelen Johannes i fangenskap til Patmos

and have higher expectations of maintaining good quality cheap viagra online Normal erectile process begins with sexual stimulation in.

.

Men i keiser Trajans tid (98-117) kom en ny forfølgelsesbølge. Keiseren gav ordre om at de kristne skulle ofre til gudene, de som andre borgere, og å nekte dette ble straffet med døden.

Det tok ikke lang tid før Ignatius ble tatt og ført for keiser Trajan, som da faktisk befant seg i storbyen ved Orontes. Keiseren ga ordre om at biskopen skulle legges i lenker og føres til Roma og

der kastes for villdyrene.

Underveis til Roma skrev Ignatius sju brev. De ble søyler i den første kristne litteraturen.

I Smyrna (Izmir) skrev han til menighetene i Efesos, Magnesia, Tralles og Roma
. Litt lenger nord, i

kystbyen Alexandria Troas, skrev han til Filadelfia og Smyrna, samt et avskjedsbrev til biskop Polykarp i Smyrna. Disse brevene gir unik innsikt i tro og praksis i den tidligste kristenheten.

I Roma ble Antiokias biskop henrettet på arenaen som ble hetende Colosseum – antagelig i året 107 – ved å kastes for to løver.