Kråkerøy kirke

KRÅKERØY KIRKE – EN LIVSFRISK 100-ÅRING

Krakery kirke 100 - Forside

En kirkebygning rommer møtet mellom himmel og jord. Derfor har kristne gjennom alle tider elsket kirken sin
.

På Kråkerøy er kjærligheten til gudshuset markert allerede med plasseringen på den høye knausen midt på øya. «Kirken står i bondens tanke på et høyt sted,» sier Bjørnstjerne Bjørnson i Synnøve Solbakken

1 viagra When indicated oral therapies will probably become the.

. Kråkerøys bønder, – samt øyas stenhoggere og fiskere, husmødre og kjøpmenn, lærere og bruksarbeidere – demonstrerte sannheten i den gamle høvdingens ord.

Denne kjærlighetshistorien har nå flammet i hundre år. Boka ønsker å bære brensel til bålet.

(Fra forordet til KRÅKERØY KIRKE 1911-2011, Geir Harald Johannessen)

Utgitt av Kråkerøy Menighetsråd 2011

Nr1 Trykk, Mysen

Legg igjen en kommentar