Einstein om Gud


Albert Einstein (1879-1955) holdt i 1941 et skjellsettende foredrag i New York. Der avlyste han konflikten mellom religion og vitenskap. De to utfyller hverandre, sa han med noe som ble et klassisk Einstein-sitat: «Vitenskap uten religion er halt, og religion uten vitenskap er blind.»

Men samtidig som han fastholdt troen på en Skaper, kritiserte han i samme foredrag idéen om en personlig, allvitende og allmektig Gud Fader: «Hvordan er det mulig å tenke seg at et slikt The Cross on Mount Filerimosallmektig Vesen kan holde mennesket ansvarlig for gjerninger og tanker? Ved å dele ut straff og belønning, ville Han jo for så vidt domfelle Seg selv. Hvordan kan dette samsvare med godheten og rettferdigheten som tilskrives Ham?»

Men selv om Einstein var et geni innen fysikken, var han kanskje ikke fullt så genial innen kristen teologi. For der er kjernen at Gud nettopp domfeller seg selv.

Istedenfor å straffe den enkelte av oss, blir han menneske i Jesus og lar seg selv straffe for all vår synd og skyld.

Det hellige mysterium som er Guds fødsel inn i vår verden, og Hans død og oppstandelse i sin Sønn, skaper revolusjon i vårt gudsforhold. Det allmektige Vesen fremstår med nytt ansikt
. Etter Jesu liv, død og oppstandelse dømmer ikke Gud lenger noen til fortapelse på grunn av tabber eller feiltrinn. Kristus ble dømt i vårt sted, på dine vegne, og vil du tro det og slutte deg til Den oppstandne, er du frelst

effectively managed in primary care. Primary care generic viagra include its nonpharmacologic nature, on demand use,.

.

Paulus oppsummerer det slik:

(1 Kor 1,21)

For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.

Om ghjadm

Teolog, Fredrikstad
Dette innlegget ble publisert i Stort og smått. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar