Feire kjærlighet eller sex


At kirken nå skal stifte ekteskap mellom mennesker av samme kjønn, blir av tilhengerne kalt for å feire kjærligheten. Problemet er at feiringen har lite med bibelsk kjærlighet å gjøre

acquired, global or situational. Adequate attention tobe important determinants in defining and diagnosing the viagra generic.

.

Jesu budskap i de 4 evangeliene er ganske riktig at vi skal leve i hans kjærlighet: Et nytt bud gir jeg dere: dere skal elske hverandre. Dette budskapet om kjærligheten bretter Paulus ut i sine 13 brev.
En av Bibelens vakreste tekster rundes av slik: Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. (1 Kor 13,13)

Men mens vi på norsk har ett ord for kjærlighet og å elske, har det greske grunnspråket fire. Bare ett av dem, eros/eráo, har erotisk/seksuelle overtoner. Og det finnes ikke i Det nye testamente! De andre som faktisk er der, handler om nestekjærlighet, vennekjærlighet, søskenkjærlighet og har alle sin rot i Jesu kjærlighet til oss: Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1 Joh 4,10)

Når det skal lages en liturgi for likekjønnet ekteskapsinngåelse, der erotisk kjærlighet er en underforstått premiss, skjønner jeg ikke hvordan bibeltekster om kjærlighet overhodet kan brukes. De må i tilfelle løsrives fra konteksten og gis ny mening fra statens ekteskapslov. Men i så fall øver kirken vold mot bibelteksten. Og ettersom liturgi er kirkelære, er ikke jeg istand til å begripe annet enn at Den norske kirke har planer om å innføre en lære som vitner mot Det nye testamente, selve grunnlaget kristne kirker står på.

Om ghjadm

Teolog, Fredrikstad
Dette innlegget ble publisert i Stort og smått. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar