Reiser


16 Korint 05

Korint, ruinene av Apollo-tempelet

De siste årene har Laila og jeg hatt gleden av å reise en del
.

Noen turer har gått i fotsporene til de første kristne

Misconception of ED and cheap viagra The advantages of Vacuum Device Therapy (VCD).

. Det betyr at jeg har besøkt og studert en rekke pilegrimssteder i land som Hellas, Tyrkia, Kypros, Israel, Malta og Italia
.

Noe av det jeg har opplevd og utforsket om disse stedene, finner du her, under fanen «Reiser»
.

 

 

Legg igjen en kommentar