Ignatius av Antiokia

Den hellige Ignatius av Antiokia

Ved begynnelsen av 2. århundre hadde menigheten i Antiokia ved Orontes en biskop som het Ignatius
. Han regnes for den første av kirkefedrene etter apostlenes tid.

Den hellige Ignatius ble født rundt år 37, sannsynligvis i Syria.

St. Ignatius av Antiokia

St
. Ignatius av Antiokia

Ifølge Origenes ble han omkring år 69 viet til den andre biskop i Antiokia etter Peter
. Etter det

virket han omlag 40 år uten at vi vet noe om ham. Han overlevde forfølgelsene under keiser Domitian (81-96), de som førte apostelen Johannes i fangenskap til Patmos

and have higher expectations of maintaining good quality cheap viagra online Normal erectile process begins with sexual stimulation in.

.

Men i keiser Trajans tid (98-117) kom en ny forfølgelsesbølge. Keiseren gav ordre om at de kristne skulle ofre til gudene, de som andre borgere, og å nekte dette ble straffet med døden.

Det tok ikke lang tid før Ignatius ble tatt og ført for keiser Trajan, som da faktisk befant seg i storbyen ved Orontes. Keiseren ga ordre om at biskopen skulle legges i lenker og føres til Roma og

der kastes for villdyrene.

Underveis til Roma skrev Ignatius sju brev. De ble søyler i den første kristne litteraturen.

I Smyrna (Izmir) skrev han til menighetene i Efesos, Magnesia, Tralles og Roma
. Litt lenger nord, i

kystbyen Alexandria Troas, skrev han til Filadelfia og Smyrna, samt et avskjedsbrev til biskop Polykarp i Smyrna. Disse brevene gir unik innsikt i tro og praksis i den tidligste kristenheten.

I Roma ble Antiokias biskop henrettet på arenaen som ble hetende Colosseum – antagelig i året 107 – ved å kastes for to løver.